KULLANIM SÖZLEŞMESİSon güncellenme tarihi: 9 Nisan 2017

1. İş bu sözleşme (bundan böyle "sözleşme" olarak anılacaktır), https://bitkapital.com adresindeki internet sitesini ("site") işleten Bitkapital Trading Ltd. ile sitenin herhangi bir sayfasına erişen, siteyi ya da ilgili uygulamaları herhangi bir şekilde kullanan, ya da Bitkapital Trading Ltd.nin sunduğu hizmetlerden ("hizmetler") herhangi bir şekilde faydalanan gerçek ya da tüzel kişi (bundan böyle "kullanıcı" olarak anılacaktır) arasındaki hizmetlerin kullanımına ilişkin yasal hükümleri ortaya koyar. Kullanıcı siteyi kullanarak, üye olarak, herhangi bir sayfasını ziyaret ederek, yahut hizmetlerden herhangi bir şekilde faydalanarak, sözleşmenin tamamını okuyup eksiksiz bir biçimde anladığını ve her maddesine uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Kullanıcı, eğer sözleşmenin tamamını ya da bir kısmını kabul etmiyorsa siteyi ve hizmetleri hiçbir şekilde kullanmaya devam etmemelidir. Kullanıcı, herhangi bir sebep belirtmeksizin site üzerindeki üyelik bilgilerine ilişkin tüm verilerin şirket veri tabanından kalıcı olarak silinmesini tale etme hakkına sahiptir.

3. Kullanıcı, siteyi tüzel bir kişi adına kullanıyor ya da hizmetlerden tüzel bir kişi adına faydalanıyorsa üyelik ve kullanım hakkı, tüzel kişi adına açılmalıdır. Tüzel kişiler Bitkapital Trading Ltd. hizmetlerinden ancak ve ancak söz konusu tüzel kişi adına imza yetkisi tarafından tüzel kişilik adına açılan üyelik üzerinden faydalanabilir. Bu konuda Bitkapital Trading Ltd. ile iletişime geçilmelidir.

4. Bitkapital Trading Ltd., kullanıcının global bir elektronik işlem sistemi olan Bitshares platformu ("platform") üzerinde tanımlı yeni nesil bir dijital varlık olan KAPITAL ile işlem yapmasını sağlamak üzere kullanıcının platformdaki online hesabına KAPITAL tanımlama hizmeti vermektedir. Bitshares platformu Bitkapital Trading Ltd. tarafından işletilmemektedir ve platform üzerinde yapılacak dijital varlık takaslarına ilişkin kurallar Bitshares platformu tarafından belirlenmektedir.

Böylece, kullanıcının online Bitshares cüzdanını kullanmasına ilişkin işlem prosedürleri, güvenlik uygulamaları ve diğer detaylar online Bitshares cüzdanı yazılımı tarafından belirlenmiş olup, Bitkapital Trading Ltd.nin bu detaylarla ilişkin kullanıcıya karşı herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Platform üzerinde kullanıcının erişimine açık olan dijital varlıklardan bazılarıyla ilgili olarak yasaların gerektirdiği ve/veya söz konusu ürünleri piyasaya süren tarafça öne sürülen mevcut ve ileride gelecek yeni kurallar olabilir. Bu kuralları uygulama sorumluluğu tamamen ve yalnızca kullanıcıya aittir. Bitkapital Trading Ltd. herhangi bir şarta bağlı olmaksızın https://bitshares.org/wallet adresinden erişilen borsa sisteminin yöneticisi, servis sağlayıcısı, şubesi değildir. Bu sistem blokzinciri teknolojisi ile internet üzerinde merkezi olmayan bir yapı ile çalışmakta olan Bitshares Platformuna ait olup Bitkapital Trading Ltd. sadece bu sisteme geçit için link vermektedir. Kullanıcı, bu konuyu kayıtsız ve şartsız olarak kabul eder.

5. Bitkapital Trading Ltd., başka dijital varlıkların yardımı olarak veya olmaksızın, kullanıcıya ekstra hizmetler sunabilir. Bu hizmetlere kullanıcının satmak istediği KAPITAL'leri almak da dâhildir. Alış fiyatı, Bitkapital Trading Ltd. tarafından sitede ya da platform üzerinde duyurulacak ve güncellenecektir. Bununla birlikte, Bitkapital Trading Ltd.nin sunacağı diğer ekstra hizmetlere ilişkin detaylar da ilgili yerlerde açıklanacaktır.

6. Site üzerindeki herhangi bir bilgi ile sözleşmenin ihtilafı durumunda sözleşme esas alınır.

7. Hizmetlerin kullanımına ilişkin ücret, komisyon ve limitler sitenin ya da platformun ilgili destek kısımlarında belirtilir. Bitkapital Trading Ltd., ürettiği ve/veya alım satımını yaptığı dijital varlıklara ve sunduğu hizmetlere ilişkin fiyat, komisyon ve diğer detayları değiştirme hakkına sahiptir.

8. Kullanıcı sözleşmeye uyduğu müddetçe siteyi kullanabilir ve hizmetlerden faydalanabilir. Kullanıcının siteyi kullanmaya veya hizmetlerden faydalanmaya devam etmesi, sözleşme kurallarını açıkça kabul ettiği ve sözleşmenin hükümlerine tamamen uyacağını taahhüt ettiği anlamına gelir.

9. Kullanıcı siteyi ya da hizmetleri kullanarak kendisi için uygulanabilir her türlü yasaya uyduğunu, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmesine yasal hiçbir engelin bulunmadığını, ayrıca kripto para ve benzeri dijital varlıkları kullanmasında hiçbir yasal engelin bulunmadığını açıkça beyan eder.

10. Kullanıcı sözleşmenin tamamını dikkatlice okumakla yükümlüdür.

11. Kullanıcı siteyi kullanmak ve hizmetlerden faydalanmakla ilgili kendisi için uygulanabilir olan her türlü yasa ve mevzuata uymakla yükümlüdür.

12. Kullanıcı Bitshares cüzdanında bulundurduğu dijital varlıkların ve kripto paraların tamamının kendisine ait olduğunu, bu durumun ve bu dijital varlıkların ve kripto paraların platform üzerindeki transferlerinin ve takaslarının, ve platformda yapılabilecek diğer işlemlerin kendisi için uygulanabilir olan hiçbir yasa tarafından engellenmediğini beyan eder. Aynı zamanda, siteyi kullanıp hizmetlerden faydalanırken, ya da online Bitshares cüzdanı ile herhangi bir işlem gerçekleştirirken hiçbir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini ve hiçbir yasaya aykırı davranış sergilemeyeceğini taahhüt eder.

13. Kullanıcı, dijital varlıkları ve kripto paraları barındıran online Bitshares cüzdanının güvenliğinden tamamen kendisi sorumludur. Kullanıcının online Bitshares cüzdanına erişiminin herhangi bir şekilde kaybolması, ya da cüzdanında bulunan dijital varlıkların veya kripto paraların bir siber saldırı veya ihmal sonucunda ya da herhangi başka bir şekilde eksilmesi veya yok olması durumunda Bitkapital Trading Ltd. sorumlu tutulamaz.

14. Kullanıcı, site ve hizmetleri kullanırken, para aklama, yasa dışı kumar, terörist organizasyonlarını destekleme ve siber saldırılar da dâhil olmak üzere hiçbir yasa dışı faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder.

15. Sözleşmedeki hiçbir hüküm kullanıcıyı yasal yükümlülüklerini yerine getirmekten alıkoyacak bir biçimde yorumlanamaz.

16. Kullanıcı sitenin ve hizmetlerin kendisi için uygun olup olmadığı konusundaki kararı verme konusunda tek sorumlu kişidir.

17. Bitkapital Trading Ltd., hizmetlerin sözleşmede öngörüldüğü gibi sağlanması için her türlü çabayı sarf edecek ve önlemi alacaktır.

18. Biktapital, Bitshares platformu üzerinde ya da başka platformlarda başka dijital varlıklar üreterek hizmetlerini genişletme hakkına sahiptir. Bitkapital Trading Ltd., sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin site üzerinde yapılan açıklamalara bakılmaksızın, ürettiği veya platform üzerinden edinilmesine olanak verdiği dijital varlıkların ve kripto paraların gelecekteki fiyatı hakkında hiçbir garantide bulunmayıp, site üzerinde verilen fiyat ve diğer bilgiler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz.

Sözleşmeye konu platform üzerinde yer alan hiçbir dijital varlık veya kripto para, 6493 Sy. ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN kapsamında sayılan elektronik para tanımına uymamaktadır. Hiçbir dijital varlık veya kripto para elektronik para değildir. Bu nedenle, kullanıcı hiçbir koşul altında "KAPİTAL" ya da diğer dijital varlık veya kripto paraların bu kanun kapsamında olduğunu düşünerek işlem yapmamalı, siteye üye olmamalıdır.

19. Bitkapital Trading Ltd. kullanıcının siteye erişmek veya hizmetlerden faydalanmak üzere kullandığı yazılımların işleyişinden sorumlu olmayıp, bu yazılımlarda yaşanacak herhangi bir sorunu çözmekle ya da bu yazılımlarda oluşan aksaklıklardan dolayı yaşanacak kaybı karşılamakla yükümlü değildir. Çünkü, söz konusu platform "Bitkapital Trading Ltd." tarafından işletilmemektedir. Kullanıcı, bunu bilmediğini ileri sürerek haklarının ihlal edildiğini ileri süremeyeceği gibi, platformun ya da yazılımın hata/eksiklik ya da teknolojik açıkları nedeniyle yaşayabileceği zararlar nedeniyle "Bitkapital Trading Ltd." 'yi sorumlu tutamaz.

20. Hizmetler ne açıkça ne de ima yoluyla belirtilmiş hiçbir garanti veya taahhütle sunulmaz. Bitkapital Trading Ltd. siteyi kullanımda tutmak ve hizmetleri sağlamak için elinden gelen çabayı basiretli bir tacir sıfatıyla sarf edecektir. Ancak internet üzerinden yapılan her iş zaman zaman kesintilere ve aksaklıklara uğrayabilmektedir. Böylece, Bitkapital Trading Ltd. hizmetlerin ve sitenin kullanımında oluşabilecek gecikmelerden, aksaklıklardan, kesintilerden, hatalardan, yanlış ya da eksik aktarılan bilgilerden sorumlu değildir.

21. Bitkapital Trading Ltd. siteyi bakım nedeniyle kullanıma kapatabilir. Bu durumda kullanıcıyı bilgilendirmek için çeşitli kanalları kullanacaktır, ancak acil durumlarla bu mümkün olmayabilir.

22. Bitkapital Trading Ltd.nin iş modeli kullanıcılar ile dijital varlık ve kripto para alım satımı yapmak üzerinedir. Bu dijital varlık ve kripto paralar tamamıyla regüle edilmeyen, global ve deneysel bir platform olan Bitshares üzerinde tanımlıdır. Platform üzerinde transfer ya da takas edilen dijital varlıklar aksi açıkça belirtilmedikçe ancak platform içerisinde bir değer ifade etmektedir. Bitkapital Trading Ltd., KAPITAL'in ya da platform üzerinde tanımlı diğer dijital varlık veya kripto paraların platform dışında herhangi bir kullanımı olacağını garanti etmez. Kullanıcı siteyi kullanarak ya da hizmetlerden faydalanarak Bitkapital Trading Ltd.yi KAPITAL ya da herhangi bir dijital varlık veya kripto paranın Bitshares platformu dışında bir işlevinin olması yükümlülüğünden azleder. Bu sorumluluk kısıtlaması Bitkapital Trading Ltd.yi platform üzerinde tanımlı dijital varlık ve kripto paraların gelecekte belli bir fiyattan satılabilir nitelikte olmasını sağlama sorumluluğundan da azleder. Böylece, kullanıcı platform üzerinde tanımlı olan dijital varlık ve kripto paraların gelecekte hiçbir değer ifade etmeme ihtimalinin bulunduğunu anladığını, kabul ettiğini ve bu olası durumdan doğacak olan zararlardan Bitkapital Trading Ltd.yi sorumlu tutmayacağını açıkça beyan ve taahhüt eder.

23. Kullanıcı hizmetlerden faydalanması sonucunda doğabilecek her türlü vergi mükellefiyetini kendisi üstlenir. Bitkapital Trading Ltd. kullanıcının kendisi için uygulanabilir olan vergi yükümlülüklerini yerine getirmemesinden sorumlu değildir. Kullanıcı, siteyi kullanarak elde ettiği kar/zarara ilişkin vergisel yükümlülüklerini tabi olduğu ülke kanunlarına göre yerine getirmek zorundadır.

24. Sözleşme, Türk Cumhuriyeti yasalarına ters düşecek biçimde yorumlanamaz. Sitenin veya hizmetlerin kullanımıyla veya sözleşmenin hükümleriyle ilgili olarak doğacak olan ihtilaflarda Türk Cumhuriyeti Alanya Mahkemeleri tam yetkili ve görevlidir. Sözleşmenin herhangi bir kısmının hükümsüz ya da geçersiz bulunması, sözleşmenin diğer kısımlarının geçerliğini etkilemez.

25. Hiçbir durumda Bitkapital Trading Ltd., hissedarları, direktörleri, çalışanları, temsilcileri veya üçüncü taraf olan hizmet sağlayıcıları, kullanıcının ya da başka bir kişinin uğrayacağı, (i) sitede verilen bilgilerin yanlışlığı ya da eksikliğinden, (ii) siteye URL, reklam ya da başka herhangi bir yolla bağlanmış olan ya da sitede ismi geçen ve Bitkapital Trading Ltd. tarafından işletilmeyen diğer internet sitelerindeki bilgi eksiklikleri veya yanlışlıklarından, (iii) bu sitelerde sunulabilecek hizmetlerin kullanımından, (iv) sunucularımıza ya da kullanıcının kullandığı diğer yazılımlara izinsiz erişimden, (v) site sunucularındaki aksaklık ve kesintilerden, (vi) sitede ya da siteye herhangi bir yolla bağlanmış olan veya sitede ismi geçen, Bitkapital Trading Ltd. tarafından işletilmeyen diğer internet sitelerinde bulunabilecek virüs, trojan benzeri zararlı yazılımlardan ya da güvenlik açıklarından, (vii) sitenin ve hizmetlerin kullanımından kaynaklanan, doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan, Bitkapital Trading Ltd.nin bu zararın önceden öngörüp öngörmediğine ve kullanıcıyı bu zararın olasılığı konusunda uyarıp uyarmadığına bakılmaksızın, sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak, kullanıcı bilhassa şunu açıkla kabul, beyan ve taahhüt eder ki; sitenin ya da hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak herhangi bir yasal işlem gerektiren bir durumun ortaya çıkmasından 1 (bir) sene sonra işlem başlatılmamışsa, Bitkapital Trading Ltd.nin bu duruma konu olan sorumluluğu ortadan kalkar. Ayrıca kullanıcı bilhassa kabul, beyan ve taahhüt eder ki; Bitkapital Trading Ltd.nin sorumluluğu hiçbir durumda kullanıcı tarafından Bitkapital Trading Ltd.ye ödenen miktarı aşamaz. Bitkapital Trading Ltd. sitenin veya servislerin kullanımından doğacak sonuçlarla ilgili olarak her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerik ve hizmetler kullanıcılara "olduğu gibi" sunulmaktadır.

26. Bitkapital Trading Ltd., sözleşmenin hükümlerinin tamamını ya da bir kısmını önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkını elinde tutar, ancak sözleşmenin en son ne zaman güncellendiği, sözleşmenin başında belirtilecektir. Kullanıcı siteye eriştiği ve hizmetlerden faydalandığı süre boyunca sözleşmedeki değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür. Sözleşme, sözleşmenin başında belirtilen tarihte yürürlüğe girer.

27. Kullanıcı kendisine ait olan bir telif hakkının site içeriğiyle ihlal edildiğini düşünüyorsa, Bitkapital Trading Ltd.ye durumu e-mail yoluyla bildirebilir.

28. Hizmetlerden faydalanırken kullanılan yazılımlar ve site içeriği, Bitkapital Trading Ltd. tarafından işletilmeyen yazılımlara ve/veya internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu yazılım ve sitelerin içeriğinden, politikalarından, ve bu yazılım ve sitelerin kullanımından doğacak zararlardan Bitkapital Trading Ltd. sorumlu tutulamaz.

29. Bitkapital Trading Ltd. sunduğu hizmetlerle ilgili olarak hiçbir yatırım tavsiyesinde bulunmaz. Site üzerinde ve hizmetlerden faydalanırken kullanılan yazılımlarda bazı ürün, hizmet ya da kripto paralara ilişkin fiyat ve benzeri detaylar verilebilir, ancak bu bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. Bitshares platformu üzerindeki her türlü dijital varlık ve kripto paranın alım-satımı kullanıcının kendi tercihidir, ve Bitkapital Trading Ltd. bu işlemlerden doğacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

30. Bitshares platformu üzerinde karşılaşılan ve kullanıcıların online Bitshares cüzdanlarında tutabileceği dijital varlık ve kripto paralar önemli derecede risk içermektedir. Fiyatlar her an beklenmedik ölçüde değişiklik gösterebilir, hatta cüzdanda tutulan ürün ve kripto paralar tamamen değersiz hale gelebilir. Bitshares platofmunda yapılacak her türlü işlemle ilgili olarak her zaman için bir risk faktörünün bulunduğu kullanıcı tarafından kabul edilir. Aynı zamanda burada bahsedilmeyen başka risklerin bulunması da mümkündür. Kullanıcı bu risklerle ilgili olarak Bitkapital Trading Ltd.nin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

31. Hizmetlerden faydalanan kullanıcılardan nüfus cüzdanı örneklerinin, pasaportlarının, ikametgah belgelerinin ve gerekli görülürse başka belgelerin de onaylı örnekleri istenebilir. Bu belgeler Bitkapital Trading Ltd. tarafından şifreli olarak muhafaza edilecektir. Bitkapital Trading Ltd. ayrıca gerek görürse kredi referans ajansları, yolsuzlukla mücadele birimleri, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar gibi, bilgilerinizi elinde bulunduran kuruluşlardan sizin hakkınızda bilgi talebinde bulunabilir. Bu bilgiler kimlik ve adres bilgileriniz, kredi ve banka kartlarınızdaki ödeme geçmişiniz gibi bilgileri de içerebilir. Bitkapital Trading Ltd., gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan ekstra bilgi talebinde bulunabilecek ve talebi gerçekleşmezse kullanıcının haklarını askıya alabilecektir.

32. Kullanıcıya ait ve internet gibi bir ortamda herkese açık bir biçimde paylaşılmamış olan bilgiler tarafımızca mahremiyet kurallarına uygun bir biçimde saklanacak ve hizmetlerimizi geliştirmek; kullanıcı ihtiyaçlarını gözden geçirmek; kullanıcıyı oluşabilecek fırsatlardan haberdar etmek; araştırma, istatistik ve pazarlama alanlarında kullanmak ve Bitkapital Trading Ltd. üzerinde geçerli olan yasaların öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmek amaçları haricinde kullanılmayacaktır. Geçerli bir mahkeme kararının hükmünce Bitkapital Trading Ltd.den talep edildiğinde, Bitkapital Trading Ltd. kullanıcı bilgilerini ilgili makamlarla paylaşacaktır.

33. Bitkapital Trading Ltd., hizmetleri kendi elinde bulunmayan nedenlerden ötürü gerçekleştiremezse, bu nedenlerin etki süresi boyunca kullanıcılara hizmetlerin sunulmamasından dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

34. İş bu sözleşme hükümleri 09.04.2017 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.